“ITALDIZAYN” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
Maliyyə hesabatlarinin auditinə dair Rəy

İTAL RƏY