Əksər şirkətlər öz mühasibatlıqlarını yaradırlar.

Bu cür qərarlar üçün arqumentlər ofisdə mühasibin olmasıdır ki, bu da istənilən məsələni tez həll etməyə imkan verir.

Bundan əlavə, həmişə mühasibə nəzarət etmək mümkündür və səhv olduqda cəzalandırmaq olar. Bundan əlavə, ştat mühasibatlıq daha ucuz və daha təhlükəsizdir.

Amma əslində müasir tələblərə cavab verən Mühasibatlıq biznes sahiblərinə daha baha başa gəlir.

Niyə?

Təcrübəli mühasiblər yüksək əmək haqqı tələb edir, müvafiq olaraq vergi və fondlara ödənişlər də daha yüksək olur.
Adətən yüksək maaş alarkən rəhbərlər mühasibi işlə daha çox yükləyir. Buna görə də, yeni qanunları çıxarkən onu öyrənməyə vaxt qalmır. Bu da öz növbəsində şirkətə zərər verə bilər.
Əmək haqqı normal iş dövrlərində çox və ya az iş olduqda maaş və ödəniş bu dövrlərində dəyişmir.
Hesabat dövrü, xəstəlik məzuniyyəti və məzuniyyət Mühasibatın işinə pis təsir edir.
Bütün sənədlərin və hesabatların düzgünlüyünə nəzarət etmək mümkün deyil. Səhv olduqda işəgötürən cavabdehlik daşıyır. Cərimələri də o ödəyir. Böyük cərimələrə səbəb olan ciddi səhvlər halında, edilə biləcək maksimum şey onu işdən çıxarmaq, mükafat və bonuslardan məhrum etməkdir. Bu isə, bütün xərcləri ödəyə bilməz.

Münaqişə halında mühasib bütün məlumatları varisinə ötürmədən gedə bilər. Bütün məlumatları öyrənmək isə çox zaman aparacaq.

Belə halların qarşısını almaq üçün mühasibat uçotu xidməti təklif edən şirkəti ilə müqavilə bağlamaq çıxış yoludur. Yuxarıda göstərilən hallarda bütün məsuliyyət outsors şirkətin üzərinə düşür.