2024-cü ilin ikinci yarısında qlobal iqtisadiyyat daha yüksək böyümə sürətinə, daha yüksək istiqraz gəlirliliyinə və daha yüksək səhm dəyərinə malik olacaq. 

Bununla yanaşı artan inflyasiya, vergilər və geosiyasi risklər yaranır.

İlin əvvəlində bir çox analitiklər inflyasiyanın sürətlə azalacağını proqnozlaşdırdı ki, bu da mərkəzi banklara dərəcələri azaltmaq üçün yeni pul siyasəti dövrünə başlamağa imkan verərdi. Lakin inflyasiya sabitləşsə də, İqtisadiyyat proqnozları doğrultmadı. Bir sıra makroiqtisadi göstəricilərə görə dünya iqtisadiyyatı 2024-cü ilin ortalarında güclü görünür. Şirkətlər faiz artımlarına əhəmiyyət vermirlər. Əmək bazarlarında tələb və təklif tarazlıqdadır.

Geosiyasi risk ötən əsrin 50-ci illərindən bəri ən qeyri-sabitdir. Əksər investorlar regional və qlobal münaqişələrin artması, ABŞ-da gələcək seçkilərin nəticələri, ABŞ-Çin münasibətlərindəki gərginlikdən narahatdırlar. Milli təhlükəsizliyin xarakteri də dəyişir. İndi yalnız ənənəvi müdafiə deyil, enerji mənbələri, təchizat zəncirləri və kiber təhlükəsizlikdir. 

Qlobal investisiya strategiyası üzrə J. P. Morgan analitik qrupunun fikrincə, beynəlxalq korporasiyaların səhmləri ilin sonuna qədər ən azı portfellərin gəlirliliyini təmin edəcəkdir. Qlobal iqtisadi artım yavaşlasa da, istiqrazlar gəliri dəstəkləyə bilər.

J. P. Morgan sərvət idarəçiliyinin qlobal investisiya strateqi Madison Faller Federal Rezerv Sisteminin rəhbərliyinin iqtisadiyyatın bir müddət daha yüksək dərəcələrə tab gətirə biləcəyini açıqlamasına əsaslanaraq, FRS növbəti addımı atdıqda, bu dərəcənin artması deyil, azalması olacaq. Ancaq əvvəllər FRS ilin sonuna qədər 3 faiz endirimini gözləyirdisə, indi isə biri haqqında düşünülür.