Hər bir şirkətdə strategiyanın yenidən qurulması və qanunvericiliyin dəyişməsi və yeni rəqiblərin meydana çıxması ilə rəqabətədavamlı qalmaq üçün yeni iş taktikasının hazırlanması lazım olan vaxtdır.

İqtisadi böhranlar zamanı Müəssisələr ayaqda qalmaq üçün standart olmayan addımlar atmalıdırlar. 

Problemin həlli öz mənbələrinin olmaması və şirkətin mövcud strategiyasının köhnəlmiş yanaşması səbəbindən ola bilər.

Belə bir vəziyyətdə peşəkar məsləhətçilər və ya konsaltinq şirkətləri köməyə gələ bilər. İş göstəricilərini təhlil edə, problemləri müəyyənləşdirə və həll yollarını təklif edə bilərlər.

Məsləhətçilər həmçinin audit keçirə, şirkətin işini təhlil edə, qərəzsiz mütəxəssislər kimi zəifliklər tapa bilərlər. 

Auditin obyektiv nəticələri rəhbərliyə biznesin səmərəliliyini artırmaq üçün qərarların icrasına nəzarət etməyi təmin edir. Bu prosesin nə qədər səmərəli təşkil olunduğunu və gözlənilən nəticələrə uyğun olub olmadığını başa düşmək lazımdır.

Rəqiblər çox təzyiq edir, istehlakçı davranışı dəyişir, yeni maneələr və yeni imkanlar yaranır. Sürətlə dəyişən bir vəziyyətlə ayaqlaşmaq üçün daim inkişaf etməli və baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq lazımdır. 

Satış əməliyyat proseslərini yaradarkən səhvlər edilmişdirsə, onları düzəltmək böyük bir problem ola bilər. Həm də, pərakəndə satış şəbəkəsi üçün səmərəsiz bir İT alətinin seçilməsi özünü doğrultmazsa, digər həllərə keçmək vəsait itkisinə və yeni xərclərə səbəb ola bilər. Ancaq başlanğıcda mütəxəssisləri cəlb edərək, əvvəlcədən hər şeyi düzgün şəkildə etmək olar.

Qənaət istəyi bütün yatırılan investisiyaların, hətta zərərə və borclarla nəticələnə bilər.