Hər il vergi qanunvericiliyində dəyişiklər baş verir. Bunları izləmək hər bir muhasibin vəzifəsidir. Lakin, kiçik biznes üçün ştata yaxşı mühasib cəlb etmək baha başa gəlir. Həm də mühasib üçün iş yeri hazırlamaq, onu avadanlıqla təmin etmək əlavə xərc tələb edir.

Bu xidməti professional mütəxəsislər tərəfindən Audit və Mühsaibat Konsaltinq xidməti göstərən şirkətlərə həvalə etmək daha sərfəlidir. Hesabatlarda və vergi orqanları ilə problem yaranmaması üçün bu əməkdaşlıq daha uğurlu yoldur.

Belə əməkdaşlığın digər üstün cəhəti, biznesin genişləndiyi zaman mütəxəssislər bazar araşdırması, personalın idarə edilməsi, reklam və digər sahələr üzrə məsləhətlər də təqdim edilə bilər.