Maliyyə konsaltinqi müəssisələr üçün, hətta böyük mühasibat və maliyyə şöbəsi olanlar üçün zəruri bir vasitədir.

Maliyyə konsaltinqi – mühasibat və vergi uçotunun idarə edilməsi, maliyyə və idarəetmə siyasətindəki dəyişikliklər, şirkətin mənfəətinin uzunmüddətli artırılmasına yönəlmiş investisiya proseslərinə dəstəkdir. 

Maliyyə konsaltinq prosesi bir neçə əsas növə bölünür. 

Şirkətin cari maliyyə və iqtisadi vəziyyətini təhlil etməkdə əsas məqsəd şirkətin mənfəətini artırmaqdır. Bunun üçün mütəxəssislər cari maliyyə göstəricilərini və əmsalları təhlil edir, mövcud mühasibat və maliyyə idarəetmə modelinə baxır və vergi ödəmələrini optimallaşdırmağa yardım edir. Bu mərhələnin nəticələrinə əsasən, mülkiyyətçilərə və ya menecerlərə maliyyə optimallaşdırılması və gələcək planlaşdırma, zərərli sahələrin ixtisarı, gəlirli sahələrin inkişafı, idarəetmə modelinə yenidən baxılması və sairə konkret fəaliyyət planı verilir. 

Müəssisələrin kiçik sayı üçüncü tərəfin maliyyə dəstəyi olmadan tam gücü ilə inkişaf edə bilər. Bu, bank zəmanəti və krediti, fondların investisiyaları və ya özəl investorların investisiyaları ola bilər. Hər halda, bu cür qoyuluşları əldə etmək üçün cari maliyyə göstəriciləri barədə hesabat verməli, investisiya ehtiyacını əsaslandırmalı və investisiyaların şirkətin böyüməsinə necə kömək edəcəyi barədə məlumat verilməlidir. Bunun üçün şirkətin investisiya qiymətləndirməsi keçirilir.

Maliyyə konsaltinqi yuxarıda göstərilən məsələlərə kömək edir. Şirkət böyükdürsə və üçüncü tərəf investisiyaların cəlb edilməsini tələb etmirsə, maliyyə konsaltinqinin köməyi ilə mövcud vəsaitləri səmərəli idarə ediləcəyi və onları sərfəli şəkildə yatırım etməyi müəyyənləşdirmək olar. 

Maliyyə strategiyasının hazırlanması da maliyyə konsaltinqidir. Mütəxəssislər biznesin gələcək maliyyə inkişafı üçün optimal yollar təklif edə, konkret hədəflər qoya və onların həyata keçirilməsi üçün detallı plan hazırlaya bilərlər. 

Konsultantlar maliyyə konsaltinqi ilə yanaşı, təklif olunan strategiyanın, planın fəaliyyətdə həyata keçirilməsində məsləhətlərlə kömək edə bilərlər.

Maliyyə konsaltinqi almaq üçün şirkətimizə müraciət edə bilərsiniz, burada mütəxəssislər biznesinizin inkişafında sizə kömək edəcəkdir.