Əgər hər hansı ideya varsa, bir neçə suala cavab verərək, biznesə başlamaq lazım olub-olmadığını təyin etmək olar.

Məhsul və ya xidmətin müştərilərə nə qədər lazım olduğunu və rəqiblərin təklif etdiyi oxşar məhsul və xidmətlərdən nə ilə fərqlənəcəyini cavablandırmağa çalışın. Hansı ehtiyacı təmin etməyə kömək edəcəkdir. Potensial alıcınızı təsəvvür edin: cinsi, yaşı, ailə vəziyyəti, sosial statusu. Müştərinin problemlərini və istəklərini, davranışının və xarakterinin xüsusiyyətlərini anlamaq, xidmətinizə və ya məhsulunuza ehtiyac duyduğu hallarda sizə ehtiyacı yaranacaq. Bəlkə də alıcı hər şeyi İnternetdə alır, yaxud ona toxunmaq və hiss etmək istəyir. İkinci halda mağaza açmaq lazım gələcək. Məhsulun təxmini maya dəyərini hesablayın, məhsulunuzun hansı qiymətə satılacağını təhlil edin. Bir şeyi yaddan çıxarmamaq lazımdır ki, xərclər gəlirdən az olmalıdır. Eyni zamanda, həddindən artıq böyük marja və ya qiymətin çox azaldılması biznesi zərərli edəcək.