PR (İctimai əlaqələr) – müəssisə və ictimaiyyət arasındakı əlaqələrin idarə edilməsidir. PR-ın əsas vəzifəsi müştəri auditoriyasını cəlb etmək və biznes məqsədlərə çatmaq üçün şirkətin və ya onun məhsullarının müsbət imicini yaratmaqdır.

PR tez-tez reklamla qarışdırılır. Bu alətlər arasındakı əsas fərq ondan ibarətdir ki, PR pulsuz ola bilər, halbuki reklam həmişə ödənişlidir. Bundan əlavə, reklam ən çox satışları artırmağa yönəldilmişdir, PR isə daha çox tanınmanın artmasına və imicin formalaşmasına cavabdehdir.

Klassik mənada PR cəmiyyətlə qarşılıqlı anlaşmaya, dürüst və açıq münasibətlərə yönəldilmişdir.

PR marketinqin bir hissəsidir, ona görə də bu anlayışlar da səhv anlaşılır. Hər iki fəaliyyət növü müsbət imic yaratmaq, auditoriya ilə şirkət arasında ünsiyyət qurmaq məqsədi daşıyır.

Bununla yanaşı Marketinq PR-dan daha geniş bir anlayışdır. Marketinq strategiyaları PR alətlərinin istifadəsini əhatə edir. Press-relizlər və məqalələr yerləşdirmək, bülletenlər yaratmaq, təqdimatlar etmək və sairə. Eyni zamanda marketinq yalnız PR alətləri ilə məhdudlaşmır. Marketinq strategiyalarını həyata keçirmək üçün bazar araşdırması, auditoriya araşdırması tələb olunur. Alınan məlumatlar qiymət siyasətini tənzimləmək, reklam və PR kampaniyaları hazırlamaq üçün istifadə olunur. Əsas məqsəd mənfəət və bazar payını artırmaqdır.

PR-ın məqsədi müştəri loyallığını artırmaq, əlaqələri gücləndirmək və müsbət imic formalaşdırmaqdır. Mənfəət əldə etmək burada əsas vəzifə deyil.

PR strategiyası ictimai rəyin öyrənilməsinə əsaslanır. Buna əsaslanaraq, yerləşdirmə təyin olunur — potensial müştərilər arasında düzgün nüfuz qazanmaq üçün marka necə davranmalıdır.

PR təkcə biznes və potensial müştərilər arasında əlaqələrin gücləndirilməsi deyil. Bu, şirkətin tərəfdaşları və podratçıları ilə münasibətlərini qorumağa, dövlət orqanları ilə əlaqələr qurmağa, investorları cəlb etməyə və hətta şirkət rəhbərliyinin işçilərlə münasibətlərini formalaşdırmağa kömək edir.