Biznesdə yeni ideayalar axtarmaq laızmdır. Bunun üçün bir neçə faktoru dəyərləndirmək lazımdır:

  1. İdeya marqalı olmalıdır. Əks təqdirdə tam gücünüzü ona sərf edə bilməyəcəksiniz.
  2. İdeya aktual olmalıdır, yoxsa alıcılar tapmaq mümkün olmayacaq.
  3. Biznes-ideya mütləq orijinal olmalı deyil. Hər bir işi səy və maliyyə gücünə mənfəətli ola bilər.
  4. Sürətli trendlərin həyatı qısa olur, ona görə onlar daha qısa zamanda gəlir gətirir. 2020 və 2021-ci ildə də məhz belə olub və hər zaman olacaq. Hər yeniliyin arxasınca qaçmayın, bazarda araşdırma edin.