Audit yoxlaması – təşkilatın maliyyə hesabatlarının toplanması, qiymətləndirilməsi və təhlilidir.

Bu prosesin nəticəsi Auditorun maliyyə vəziyyəti və mühasibat uçotunun düzgünlüyü barədə məlumatların etibarlılığını müəyyənləşdirməsidir.

Auditor müştəridən müəssisənin auditinin aparılması barədə sorğu alır. Bundan sonra auditor müəssisənin iqtisadi və maliyyə fəaliyyəti ilə tanış olur, fəaliyyətə təsir edən xarici və daxili amilləri öyrənir, daxili nəzarət sistemi haqqında ümumi məlumat alır, audit riskini və digər məlumatları qiymətləndirir. Bundan sonra Audit planı hazırlanır və müştəri ilə razılaşdırılır. Buna əsasən yoxlama müqaviləsi bağlanır.

Növbəti mərhələ müəssisə məlumatlarının ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsidir. Alınan məlumatlar rəhbərliyə və sahibkara (və ya onların qanuni nümayəndələrinə) təqdim olunur. Bundan sonra audit hesabatı tərtib olunur.

Audit üçün rəsmi təkliflə əlaqə saxlamadan əvvəl müəssisə rəhbərliyi Audit Şirkəti seçimini həyata keçirməlidir.

Auditin məqsəd və vəzifələri çox fərqli ola bilər. Məsələn, mövcud vergi qanunvericiliyində olan uyğunsuzluq təşkilatlar qarşısında bir çox həll edilə bilməyən suallar doğurur. Vergi orqanları tərəfindən mümkün maliyyə sanksiyalarından sığortalanmağa çalışarkən mühasibat və vergi uçotunun aparılmasının düzgünlüyünü təsdiqləmək üçün audit firmalarına müraciət etmək məsləhətdir. Ayrıca, mühasibat uçotunun işinə nəzarət etmək və baş mühasib dəyişdirilərkən mühasibat uçotunun etibarlılığını və düzgünlüyünü təsdiqləmək üçün belə bir audit keçirilə bilər.

Şirkətimiz müəssisə və fərdi sahibkarların auditi ilə məşğul olur. Audit və konsaltinq xidmətləri üçün şirkətimizə müraciət edə bilərsiniz. Sizə kömək etməkdən məmnun olarıq.