Biznesdə PR-nin rolu

Müasir biznesdə PR ictimai rəyin formalaşması, şirkətin nüfuzunun yaradılması və idarə olunması üçün əsasdır.

O, biznes və onun hədəf auditoriyası arasında effektiv dialoqu təmin etmək, Təşkilatın nüfuzunu qurmaq və saxlamaq, onun mal və ya xidmətlərinin, həmçinin əsas işçilərin müsbət imicini formalaşdırmaq məqsədi daşıyır.

PR-bu pulsuz reklam, ictimai rəyin manipulyasiyası, KİV-lə kommunikasiya deyil. Bu, kütləvi informasiya vasitələri ilə münasibətlərin təmənnasız şəkildə qurulması, geniş ictimaiyyətin real vəziyyət barədə məlumatlandırılmasıdır. Bundan başqa, PR təkcə KİV-lə deyil, həm də geniş ictimaiyyətlə əlaqələr deməkdir.

PR marketinqin bir hissəsidir və onun təşəbbüslərinin həyata keçirilməsinin alətlərindən biridir. Məhz onun sayəsində şirkətin fəaliyyəti üçün əlverişli mühit yaradılır və saxlanılır, onun hesabına firmanın bütün marketinq fəaliyyətinin uğuru təmin edilir. Beləliklə, planlı və düşünülmüş PR fəaliyyəti uzunmüddətli perspektivdə biznesin davamlılığının və uğurlu inkişafının təminatı kimi xidmət edir.

Müasir PR şirkət və cəmiyyət arasında ikitərəfli qarşılıqlı əlaqədən fəal şəkildə istifadə edir. Bu əlaqənin formalaşması və saxlanılması üçün müvafiq mütəxəssislər məsuliyyət daşıyırlar. Onların əsas məqsədi onun məhsullarının bazar irəliləməsi deyil, bilavasitə təşkilatın özünün cəmiyyətdə irəliləməsidir.
Müasir biznesdə PR-dan istifadəyə ehtiyac biznesin cəmiyyətdən, onun üstünlüklərindən, təsəvvürlərindən və hərəkətlərindən artan asılılığı ilə müəyyən edilir. Bu gün istənilən təşkilatın fəaliyyətinin nəticələri ictimai fikrin inkişafı və effektiv kommunikasiyaların qurulması sahəsində PR-mexanizmlərin Praktiki istifadəsinin dərəcəsindən birbaşa asılıdır.