Vergi Auditi nədir?

Çox zaman vergi hesabatlarının auditi haqqında vergi yoxlamasından əvvəl xatırlayırlar ki, problemləri aşkar edib, düzəltmək olsun. Amma, problemləri aradan qaldırmaq üçün vergi auditini vergi orqanları tərəfindən yoxlamalardan əvvəl, mütəmadi həyata keçirmək lazımdır.

Vergi Auditi — maliyyə sənədlərinin vergi qanunvericiliyinə uyğun olmasının yoxlanılmasıdır. Auditor vergilərin hesablanması və ödənilməsinin monitorinqini həyata keçirir, zəruri hesabatların tərtib edilməsi və aparılması ilə məşğul olur, risklərin qiymətləndirilməsini və vergitutma məsələləri üzrə konsultasiyanı təmin edir. Xidmətin məqsədi müştərini bu sahədə qanunvericiliyin pozulmasına görə potensial cərimələrdən və digər sanksiyalardan qorumaq, həmçinin artıq ödənişləri təyin etməkdir. Vergi auditini həyata keçirən mütəxəssislər mühasibat hesabatlarını yoxlayırlar və qanuna zidd olan hər hansı qeyri-dəqiqlikləri aşkar edirlər. 

Vergi öhdəliklərinin auditi xidməti müxtəlif sahələrdə biznes aparan iri şirkətlərdə böyük tələbata malikdir. Həmçinin vergi auditinə holdinq və ya digər çoxsəviyyəli struktura malik olan şirkətlərə lazımdır. Bu xidmət geniş filial şəbəkəsinə malik olan müəssisələr üçün də keçərlidir. Orta və kiçik biznes ödənişlərin optimallaşdırılması üçün vergi auditindən istifadə edir.

Vergi auditini vaxtında aparmaq çox vacibdir. Hesabatın birbaşa məcburi vergi auditindən əvvəl qaydaya salınması bir çox problemlərdən xilas edə bilər. Həmçinin, vergi auditi baş mühasibin və ya sənədlərin və ödənişlərin tərtib edilməsinə cavabdeh olan mütəxəssisin dəyişdirilməsi zamanı həyata keçirilməlidir.

Müəssisənin Vergi Auditi xidməti könüllüdür və yalnız müştərinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Lakin iri şirkətlər üçün o çox vacibdir, çünki xərcləri ciddi dərəcədə azalda bilər.

Vergi Auditinin keçirilməsi və konsaltinqi üçün bizə müraciət edə bilərsiniz.