Brunette woman holding like icon. Studio shot of caucasian girl with social network symbol.

Müştərilərlə geri əlaqə vasitələrindən ən rahatı sosial şəbəkədə çat yaxud elektron poçtdur. Bəzən insanlar telefon zəngi zamanı şikayəti söyləməyi utandığı üçün, ondan istifadə etmir. 

Aparılmış araşdıramlar göstərir ki, şərq insanları digərinin xətrinə toxunmamaq üçün neqativ fikirləri söyləməkdən və “xeyr” deməkdən çəkinir. Ona görə keçirilən sorğular çox zaman pozitiv nəticə göstərir, halbuki bu tam həqiqətə uyğun gəlməyə bilər.

Bunları nəzərə alıb, müştərilərlə əlaqə üçün sosial şəbəkələrin çat ilə yazışma vasitələrini inkşaf etdirmək lazımdır.