Happy customer buying new car at dealership.

Müştərilərlə münasibəti daha yaxşı qurmaq üçün onlarla geri əlaqə yaratmaq lazımdır. Müştərilərin biznesdə olan çatışmamazlıqları və narazıçılıqlarını nəzərə alaraq, çatışmamazlığı ortadan qaldırmaq olar. Müştəri razılığı isə satışların artması deməkdir.

Bir razı müştəri iki yeni müştəri cəlb edir, narazı isə onunu qaçırır. Bu hər bir işadamının əsas strategiyası və kollektivin qarşısında qoyduğu qayda olmalıdır.