Hər ilin sonunda yekun nəticələr araşdırılır, uğur və uğursuzluqlar analiz olunur. Bunu fərdi sahibkarlardan başlayaraq böyük korporasiyalara kimi hamı edir. Bu ənənə menecmentə məqsəd və vəzifələri aktuallaşdırmaq, strategiyaya düzəlişlər etmək, gündəlik rutin məslələrin həlli zamanı kölgədə qalan şirkət fəaliyyətinin ümumi vəziyyətini görmək, əməkdaşlara isə müəssisənin uğurundakı öz hissəsini dəyənləndirmək imkanı verir.

Bununla yanaşı ilə yekun vurmaq, daxili kommunkisiya və HR üçün güclü alətdir. Onların köməyi ilə müəssisənin əsas proyektlərini analiz etmək, onların, şirkətin əsas strategiyasına uyğuluğuna baxmaq, əməkdaşları vacib hadisələr haqqında məlumatlandırmaq, satışlar, tamamlanmış və gələcək proyektlər  haqqında məlumatlandırmaq, gələn il üçün planlar haqqında məlumat vermək, rəhbər, şöbə və əməkdaşlar arasında əlaqə və dialoqu ayarlamaq, əməkdaşları motivasiya etmək və həvəsləndirməkdir.