Hər bir sahibkar biznesini böyütmək arzusundadır. Əgər iş yaxşı gedirsə, genişlənmək üçün əlavə vəsaitlərə ehtiyac yaranır. Bu hallarda ilk niyyət bankdan kredit almaqdır.

Gələcəkdə kreditin ödənilməsi ilə problem yaşamamaq üçün öcədən bütün hesablamalar edilməldilir. Bəzən çox xeyirli görünən iş sonunda bütün biznesin çökməsi ilə nəticələnə bilər. Ona görə qısa biznes plan və maliyyə hesablamaları etmək şərtdir. 

Əgər biznesin genişlənməsi ilə əlaqədar maliyyə planına ehtiyacınız olsa, bizə müraciət edə biləsiniz. Mütəxəssislərimiz sizə yardım edəcək.