Azərbaycanda biznesdə ən böyük problemlərdən biri – şəriklər arasında olan narazıçılıqlardır. İlk anlar çox gözəl başlayan işbirliyi sonradan mübahisə, konflikt və anlaşılmazlığa çerilə bilir.

Bunları yaşamamaq üçün ilk gündən “kölgə” fəlaiyyətdən qaçmaq və “ağ” mühasibat yaratmaqdır. Hər ilin sonu mütləq azad auditorlar vasitəsi ilə bütün fəaliyyəti yoxladaraq, hesabatlar almaq və incələməkdir. Belə hallarda münaqişələr olmayacaq. 

Uğurlu biznesin ən başlıca şərti – şəffaflıqdır.