Müəssisədə uçotun düzgün aparılması üçün avtomatlaşdırma proqramına olması vacibdir.

Müəssisədə uçot prosesinin avtomatlaşdırılmasının əsas məqsədlərindən biri xərclərinin eyni vaxtda azalması ilə məhsuldarlığın artrılmasıdır.

İş proseslərini təşkil etmək üçün müasir vasitələrdən istifadə edərək onların səmərəliliyinin artırılmasına, əməkdaşların səhvlərinin sayının azalmasına və gəlirliliyin artmasına yönəlir. Maliyyə hesabatlarının, idarəetmə uçotunun və CRM sisteminin avtomatlaşdırılması istehsal tapşırıqlarının icrasını sürətləndirmək və asanlaşdırmaq və iş axınını daha rahat etmək üçündür.

Mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması müvafiq sənədlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsində maraqlı olan şirkətlərdə tələb olunur. Xüsusi proqramlar sayəsində rutin prosedurların və kağız sənədlərin sayını azaltmaq, həmçinin ştat işçilərinin artmasına imkan verməmək mümkündür. Rəhbərlər uzunmüddətli idarəetmə strategiyasını müəyyənləşdirmək və maliyyə itkilərinin qarşısını almaq üçün təşkilatın maliyyə vəziyyəti haqqında məlumat ala bilərlər.

Məlumatlandırma və sadələşdirməklə yanaşı, müəssisələrin uçotunun hərtərəfli avtomatlaşdırılması biznesin birbaşa idarə edilməsini asanlaşdırır. Menecer satış, reklam, yeni bazarların inkişafı, tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqə və s. ilə əlaqəli bir çox prosesi nəzarət altında saxlamalıdır. Müxtəlif vəzifələrin həllinin maksimum təsirini təmin etmək üçün müəssisə sahibləri avtomatlaşdırmaya güvənirlər. Geniş mənada idarəetmə uçotu, fəaliyyətinin bütün aspektlərini və daxili əlaqələrini nəzərə alacaq müəssisənin maliyyə modelinin yaradılmasına yönəldilmişdir.

CRM – Customer Relationship Management, ən məşhur biznes idarəetmə proqramlarından biridir. Bu proseslərin avtomatlaşdırılması ilk növbədə alıcı ilə ən təsirli dialoqun qurulmasına yönəldilmişdir, bunun nəticəsi satışların artması və loyallığın artmasına yönəldilmişdir.