Müəssisənin uğurlu fəaliyyət göstərməsi üçün şirkətin maliyyə təhlilini aparmaq çox vacibdir. Bu işi müəssisənin işçilərinə həvalə etmək deyil, real qiymətləndirmə verə biləcək müstəqil auditorları cəlb etmək lazımdır.

Maliyyə fəaliyyətinin təhlili maliyyə vəziyyətinin və maliyyə nəticələrinin əsas göstəricilərinin öyrənilməsini əhatə edir. Bu təhlillər əsasında rəhbərlik daha doğru qərarlar qəbul edə bilər. Maliyyə təhlili müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili və iqtisadi təhlil kimi qlobal proseslərin bir hissəsidir.

Müəssisənin maliyyə və iqtisadi fəaliyyətinin təhlili xüsusi proqramların köməyi ilə həyata keçirilir. Prosesdə müxtəlif göstəricilərin, nisbətlərin, əmsalların kəmiyyət hesablanması aparılır. Müəssisənin aktiv və öhdəliklərinin, ödəmə qabiliyyətinin, likvidliyinin, maliyyə nəticələrinin və maliyyə sabitliyinin, aktiv dövriyyəsinin təhlili aparılır. Maliyyə təhlili sayəsində iflas ehtimalını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək mümkündür.

Müəssisənin maliyyə təhlilinin əsas məqsədi iş proseslərinin sonrakı optimallaşdırılması, səmərəliliyin artırılması və mövcud problemlərin həlli üçün şirkətdəki mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsidir. Bu təhlil müəssisə sahibləri üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.

Hesabatlara əsaslanan menecment düzgün qərarlar qəbul edə bilər, investorlar isə maliyyə yatırımlarının vəziyyətini, gələcək inkişafı və qazanc perspektivlərini görə bilərlər.

Potensial investorlar müəssisənin dəyərinin cari vəziyyətlə nisbətini təyin edərək qiymətləndirə bilərlər.

Partnyorlar əməkdaşlıqla bağlı daha məlumatlı qərar qəbul edə bilər. Banklar kredit təqdim edərkən müəssisənin sabitliyinə və ödəmə qabiliyyətinə əmin olacaqdır.

Şirkətimiz müəssisənin maliyyə təhlili xidmətləri təqdim edir, həmçinin şirkətin maliyyə fəaliyyətindəki səhvləri düzəltmək üçün mövcud problemlər barədə məsləhət verir.