2021-22-ci illərdə dünya iqtisadiyyatını inkşaf sürəti gözləndiyindən yüksək olacağı açıqlanıb. İqtisadi əməkdaşııq və inkşaf Təşkilatı (İƏİT) dünya ÜDM-nin 2021-ci ildə 5.8%, 2022-ci ildə isə 4.4% yaxşılaşmasını proqnozlaşdırır.

Həmçinin, gözlənitələrə görə qlobal iqtisadiyyatın bərpası bəzi ölkələrdəki Pandemiya coşması nəticəsində qeyri-bərabər olacaq. Çox ölkələr adaptasiya edə bilsələr də, aşağı gəlirli ölkələrdə peyvənd çatışmamazlığı nəticəsində yoxsulluq səviyyəsinin yüksəlməsi gözlənilir.

İƏİT hesabatlarına görə 2022-ci ilin sonuna dünya iqtisadiyyatının göstəriciləri böhran öncəsi səviyyəyə qayıdacağı proqnozlaşdırılır.