Ölkəmizdə hamının ən böyük istəyi şəxsi biznesinə sahib olmaqdır. İmkan yarananda onun özəlini qoyur və böyük ümidlərlə işə başlayır. Lakin, onu anlamaq lazımdır ki, müəssisə yaradıb, onu inkşaf etdirmək asan deyil. Biznesə “hər şey yaxşı olacaq” ifadəsi ilə deyil, bazar araşdırması, strategiya və maliyyə planını quraraq başlamaq lazımdır. Digər addım isə yetərli qədər maliyyə vəsaitlərinin olmasıdır. Əks halda bu çətin yolda uğur deyil, məyusluq olacaq.

Biznesə başlamamışdan öncə mütəxəssislərin məsləhətlərini almaq məsləhətdir.