Mərkəzi Avropada iqtisadiyyatın inkşafı ticarətin bərpası sayəsində 4.6% təşkil edəcək. 2021-ci ildə stimullaşdırma siyasətinin tədbirləri öz gücündə qalacaq, Avropa Birliyi tərəfindən İttifaqın üzvləri olan dövlətlər üçün təqdim olunan miqyaslı maliyyə paketləri investisiya defisitini kompensasaiya edəcək. Əhalinin peyvəndlənməsindən asılı olaraq istehlakçı və biznesin inamının bərpası və siyasi sabitliyin bərpası olacağı təqdirdə Qərbi Balkanlarda sürətlənən iqtisadi inkşaf həddi 2021-ci ildə 4.4%-dən 2022-ci ildə yavaşlayaraq 3.7% qədər enəcək. Proqnazlara görə 2021-ci ildə Cənubi Qafqazın iqtisadiyyatı pandemiyadan yaranan problemlərinin yumşaldılması və konfliktlərin azalması nəticəsində inkşaf fazasına qayıdaraq 3.6%, 2022-ci ildə isə 4.2% ola bilər.