global economi growth upward arrow green background

Pandemiya dövründə əhalinin əmanətləri çox yüksəlib. Bunun səbəbi isə restoran və barların bağlı olması ilə əlaqədar olaraq, istehlakın 10% enməsidir. Xidmət istehlakı proqnoz olunduğu kimi azalmışdır. Lakin, malların istehlakı, özəlliklə uzun istifadəli malların, isə artıb.

Bu müddət ərzində ÜDM bir çox ölkələrdə cəmi 3-4% azalmışdır. Zəif menecment və sistemləri olan şirkətlər iqtisadi böhranın qurbanları oldu. Bununla yanaşı güclü sistemi və strategiyası olan şirkətlər ayaqda qalıb, bazarda öz mövqelərini bərkitməyə nail olublar.

Bu analitikanı nəzərə alaraq, Pandemiya tədbirlərinin yüngülləşdirilməsindən sonra iqtisadiyyat sürətlə dövriyyəsini artıracaq. Biznes buna hazır olmalıdır ki, imkanı əldən buraxmasın.