Partnership Agreement Cooperation Collaboartion Concept

Son on ildə franşiza əsasında çoxsayda kafe, restoran, mağaza və digər müəssisələrin sayı çox artıb. Bununla yanaşı yerli markalar da yaranır, amma dünya markaları ilə rəqabət çətindir.

Franşiza – təcrübə, professional yanaşma, marketoloqların, dizayner və stretqlərin işə müdaxiləsi hər bir detalın doğru olması rəqiblərdən üstünlük təşkil edir. Buna əlavə olaraq, dünyada tanınmış və millionların tanıdığı marka.

Franşizanın üstünlüyü çoxdur, menecment və personalın təlimləri, doğru iş sistemi və bazarın tələblərinə uyğun strategiya qurulur. Çatışmayan cəhəti isə iqtisadi böhran zamanı illik franşizanın ödəməsində yaranan çətinlikdir.