Kafe və restoran yaratmağı planlaşdırarkən, onun yerləşdiyi lokasiya çox əhəmiyyətli faktorlardandır. 

Əgər restoran bahalı və lyuksdursa, deməli onun müştərisi, olduğu yerə gələcək, yetər ki, onun üçün rahat və sakit yer olsun. Daha yüksək qiymət, yüksək marja az müştəri sayı ilə gəlirli ola bilər. 

Əgər çox baha olmayan kafe yaradırdığında, yüksək trafik lazımdır. Bunun üçün mərkəzi yerlərdə, sakinlərin çox olduğu yerdə bina tapmaq lazımdır. Metro və ictimai nəqliyyata yaxın, biznes mərkəzlərin olması vacibdir. 

Sərfəli bina tapmaq üçün professional realtor agentliklərinə müraciət etmək daha məqsədəuyğun olardı.